Revize a funkční zkoušky systému

Každý elektronický zabezpečovací systém a instalace musí mít po dokončení výstavby výchozí revizi dle čl. 61 normy ČSN 33 2000-6 (Elektrická instalace nízkého napětí – Část 6: revize). Během dalšího funkčního období těchto zařízení se provádí pravidelné revize přívodu a připojených zdrojů ve stanovených lhůtách dle ČSN 33 1500. Četnost těchto prohlídek by měla být stanovena výrobce či na dohodě mezi servisní ( zřizovatelskou ) organizací a zákazníkem.

Při těchto prohlídkách se prověřuje především zda nejsou shledány nějaké vady na výkonu či poskytované služby zařízení, či je třeba výměna náhradních dílů nebo zařízení samotného. Dále by měly být k dispozici vedené provozní deníky zařízení, či kontrolní technická dokumentace.

Funkční zkoušky se provádí již po provedené revizi. Rozsah těchto zkoušek je vždy stanoven dohodou mezi servisní organizací a zákazníkem, proto je vhodné rozsah stanovit a přiložit jako přílohu k servisní smlouvě.